söndag 23 februari 2014

Sänkt studiebidrag - Nej tack

Det var nu ganska längesen jag formulerade lite tankar på denna blogg, men nu har jag hittat tillbaka. Kvällens ämne får handla om ett område som är urplockat från Alliansens förslag kring ekonomin för 2015, där sänkt studiebidrag är ett nu omdiskuterat förslag.
       Det är bra att studenter jobbar vid sidan av studierna, om de kan. Det gynnar både deras ekonomi och är bra för deras meritlista. Med det förslag som nu framlagts,finns en vision om att fler ska jobba mer, och genom att höja lånedelen av studiemedlet ska studenternas hushållsbudget inte behöva lida för ett sänkt studiebidrag. Men alla studenter har inte ett välbetalt jobb som väntar när de tar examen som gör att de med lätthet kan återbetala ett studielån som varit högt.
       Om jag ser till min egen utbildning, lärarutbildningen, så kan man konstatera att utbildningen med sina upp emot 5 år är lång, och att lönen som nyutexaminerad lärare inte är hög. Jag tror inte att det är rätt väg att gå när man ska låta dessa studenter öka låneskulden ytterligare. Jag har inget emot att man hade ökat lånedelen, utan det är sänkningen av bidrag i samma veva som jag har svårt för. Dock tycker jag inte för den delen att bidraget hade behövts höjas heller.
Studenter har redan genom sina studier 100% sysselsättning, att studera heltid är en heltidssyssla (i alla fall i teorin, men vår ambition ska såklart vara att öka lärarledd tid så heltidsstudier verkligen är en heltidssyssla). Det får inte bli för mycket jobb vid sidan av studierna, men det är studentens eget ansvar. Vi ska inte tvinga studenter till alternativen jobba mer eller skuldsätta dig mer. I första hand ska studenter plugga till sin utbildning.
       Så, jag må gå emot en linje som de flesta borgerliga har i synen på detta, men så är det. Ibland tycker man inte som sitt parti och som Alliansen. De skattepengar som går till vårt studiebidrag ska ses som en investering. Studenter (nästan alla) pluggar till något som behövs i samhället, kanske läkare, lärare eller jurist. Det bidrag som betalas ut till studenter ska inte ses som en kostnad utan en investering för samhället. 


Och en annan grej: Varför ska vi höja alkoholskatten? Tycker vi verkligen att det är det bästa av världar att svenskar vallfärdar till utlandet och köper alkohol till följd av Sveriges höga priser på bolaget? Nej jag tänkte väl det, gör något åt det istället. Höjt alkoholpris slår ju emot oss stackars studenter och vår ekonomi... 
       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar